Make your own free website on Tripod.com
  

Kata-kata Aluan Pereka Laman

Assalamualaikum wbt,

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw dan semua sahabat-sahabat baginda.


 

Rakan-rakan di Brisbane dan pengunjung-pengunjung yang dihormati,


Pertamanya izinkan saya mengucapkan terima kasih kerana meluangkan masa untuk mengunjungi laman ini.


 

Laman B'risi ini sebenarnya adalah sebuah personal project. namun begitu,  banyak kandungan laman ini adalah hasil sumbangan rakan-rakan Malaysia dan Singapura yang tinggal di Brisbane. Ia diwujudkan atas rasa ingin memberikan panduan dan infomasi kepada sesiapa yang sedang dan berhasrat untuk melanjutkan pelajaran di bandaraya yang cantik lagi aman ini.


 

Saya alu-alukan sebarang komen dan ulasan  untuk memperbaiki dan memperkemaskan laman ini. Harapan saya ialah semoga kita semua mendapat menafaat dari usaha kecil ini.


 

Segala puji itu bagi Allah semata-mata. 


Wassalamualaikum warahmatullah.


 

Pereka laman

Mohd Esa Sudin

30 Jun 2001


Sila laporkan sebarang  masalah yang dihadapi ketika melayari laman ini kepada webmaster.

Best viewed with Internet Explorer 4.0 or higher

B'risi 2001